14 - за 7м. с Байкал-Э

14 - за 7м. с Байкал-Э

за 7е место
15 марта 2006 года
ВОДНИК  -  Байкал-Энергия  9:7