13 - 5-8м. со СКА/Хб

13 - 5-8м. со СКА/Хб

за 5-8 места
7 марта 2006 года
ВОДНИК  -  СКА / Хб   6:5